Grunty

GREINPLAST

GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY

KONCENTRAT U

Grunt głęboko penetrujący - koncentrat GREINPLAST UKoncentrat, który należy rozcieńczać zgodnie z zaleceniami Producenta. Produkt poprawia przyczepność do podłoża oraz wyrównuje i zmniejsza jego chłonność. Dzięki bardzo dobrej zdolności penetracji wnika bardzo głęboko w podłoża powodując ich wzmocnienie. Stosowany głównie do wyrównywania chłonności podłoża przed pracami wykończeniowymi takimi jak szpachlowanie, tapetowanie, malowanie itp.

 

 

 

 

 

GRUNT DO PODŁOŻY CHŁONNYCH

 GREINPLAST UG

Grunt do podłoży chłonnych GREINPLAST UG

Grunt głównie nadający się do wyrównywania chłonności podłoży mineralnych wewnątrz i na zewnątrz budynków przed pracami tynkarskimi, posadzkarskimi i glazurniczymi. Na powierzchni tworzy film polimerowy zapobiegający zbyt szybkiemu wchłanianiu wody. Może być stosowany pod tynki gipsowe , cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, posadzki itp.

 

 

*

 

 

 

GRUNT KRZEMIANOWO-POLIMEROWY

GREINPLAST UKP

Grunt krzemianowo - polimerowy GREINPLAST UKPProdukt zalecany szczególnie do przygotowania podłoża pod izolację. jego główne zadanie to wzmocnienie i wyrównanie chłonności podłoża. Może być stosowany przed pracami wykończeniowymi takimi jak układanie płytek, wykonywanie wylewek. Nie należy go stosować na gipsy, drewno i podłoża drewnopochodne.

**

 

 

 

 

 

GRUNT DO PODŁOŻY BETONOWYCH

GREINPLAST FG

Grunt do podłoży betonowych GREINPLAST FGGrunt do  betonu i podłoży niechłonnych, zwiększa przyczepność na gładkich powierzchniach takich jak stropy, fundamenty, podciągi betonowe, wylewany beton, itp. Dzięki specjalnym komponentom tworzy chropowatą i szorstką powłokę i zwiększa powierzchnię warstwy kontaktowej.

 

 

 

 

GRUNT DO PODŁOŻY KRYTYCZNYCH I NIENASIĄKLIWYCH

GREINPLAST FK

GRUNT DO PODŁOŻY KRYTYCZNYCH I NIENASIĄKLIWYCH GREINPLAST FK Grunt o charakterze odcinającym , tworzy szorstkie i porowate powierzchnie, znacznie poprawiające przyczepność do podłoży gładkich, nienasiąkliwych oraz trudnych takich jak gładki i zawibrowany beton, płyty OSB, lamperie, bloczki ceramiczne charakteryzujące się zwartą i gładką strukturą powierzchni, płytki ceramiczne, lastryko, szkło, aluminium, itp. Grunt charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do tych podłoży oraz jest odporny na zmienne warunki temperaturowe i wilgotnościowe dlatego bezpiecznie może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków.

*

 

HYDROIZOLACJA W PŁYNIE

GREINPLAST IC

HYDROIZOLACJA W PŁYNIE GREINPLAST ICProdukt przeznaczony do wykonywania zabezpieczeń hydroizolacyjnych wewnątrz budynków na ścianach i podłogach wykładanych różnego rodzaju okładzinami ceramicznymi, kamieniami naturalnymi lub innymi, przyklejanymi klejami do płytek, na wylewki samopoziomujące, zaprawy tynkarskie, itp. Wyrób pozwala uzyskać szczelne powłoki przeciwwilgociowe w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności jak i mokrych. Należy stosować na podłoża mineralnych typu  beton, beton komórkowy, jastrych cementowy, płyty G-K, mur, tynki cementowe i cementowo-wapienne itp. Służy również do wykonywania powłok hydroizolacyjnych w systemach ogrzewania podłogowego.

CERESIT

GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY

CT17

CT 17Preparat Ceresit CT 17 służy do gruntowania podłoży (ścian, podłóg, sufitów) wewnątrz i na zewnątrz budynków przed mocowaniem płytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, mocowaniem wykładzin podłogowych, tapetowaniem, szpachlowaniem, malowaniem czy mocowaniem płyt izolacji termicznej. Grunt nie zawiera rozpuszczalnika. Zagruntowane CT 17 podłoża (wszelkiego rodzaju tynki, betony, jastrychy, podkłady z ogrzewaniem podłogowym) mają mniejszą nasiąkliwość, co zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu zapraw klejących, posadzek, szpachlówek czy farb. Preparat wnika w podłoże i wiąże ziarna kruszywa, nie powoduje jednak zwiększania parametrów wytrzymałościowych w całym przekroju podłoża. Stosowanie CT 17 szczególnie zalecane jest na podłoża gipsowe, anhydrytowe i gazobetonowe. Jest on odpowiedni także do gruntowania płyt wiórowych i nieimpregnowanych płyt gipsowo-kartonowych. Preparat powoduje żółtawe zabarwienie.

 

GRUNT DO PODŁOŻY NIECHŁONNYCH

CT19

CT 19 BETONKONTAKTGrunt bezrozpuszczalnikowy Ceresit CT 19 służy do gruntowania podłoży wewnątrz i na zewnątrz budynków przed zastosowaniem podłogowych zapraw wyrównujących, mas szpachlowych, zapraw klejących do płytek ceramicznych i kamiennych. Można go stosować na powierzchniach poziomych i pionowych, na podłożach nasiąkliwych i nienasiąkliwych. Preparat tworzy szorstką warstwę i poprawia przyczepność do podłoża. Szczególnie zalecany jest do gruntowania trudnych podłoży (tylko wewnątrz budynków), takich jak: jastrychy z resztkami trudnych do usunięcia klejów, istniejące płytki ceramiczne i kamienne, dyspersyjne, ftalowe i epoksydowe powłoki malarskie, lastryko, szkło, malowane i niemalowane podłoża drewnopochodne (płyty wiórowe, OSB). Może być także nakładany na jastrychy cementowe, jastrychy anhydrytowe, prefabrykowane elementy jastrychowe np. podłogowe płyty gipsowo-włóknowe, beton, w tym beton szalunkowy bez resztek olejów i środków antyadhezyjnych, podłogowe zaprawy wyrównujące, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne i gipsowe. CT 19 można stosować na ogrzewanych konstrukcjach podłogowych.

Koncentrat do gruntowania podłoży nasiąkliwych oraz nienasiąkliwych

CN94

CN 94Produkt przeznaczony do gruntowania podłoży wewnątrz i zewnątrz budynków, przed zastosowaniem podłogowych zapraw wyrównujących, mas szpachlowych, zapraw klejących do płytek ceramicznych i kamiennych. Może być stosowany na powierzchniach poziomych i pionowych, nasiąkliwych i nienasiąkliwych. Polecany szczególnie do gruntowania podłoży krytycznych. Produkt wzmacniający podłoże i poprawia jego przyczepność. Można go nakładać na jastrychy anhydrytowe, cementowe, asfaltowe, prefabrykowane elementy jastrychowe, malowane i niemalowane podłoża drewnopochodne, podłogowe zaprawy wyrównujące, istniejące płytki ceramiczne i kamienne, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, podłoża z gipsu i betonu komórkowego oraz na ogrzanych konstrukcjach podłogowych

FOLIA IZOLACYJNA W PŁYNIE EXPRESS 1-K

CL 51

CL 51 EXPRESS 1-KPowłoka przeciwwilgociowa do wykonywania elastycznych powłok uszczelniających pod płytki ceramiczne. Produkt uszczelnia podłoża przed mocowaniem płytek ceramicznych, gresowych i kamiennych,  łazienkach, kuchniach, toaletach, natryskach, pralniach. Może być stosowana w budownictwie mieszkaniowym, w pomieszczeniach narażonych na okresowe zawilgocenie do uszczelniania takich podłoży jak: tynki i jastrychy cementowe (również grzejne), tynki cementowo-wapienne, mury wykonane na pełną spoinę. CL 51 nadaje się również do zabezpieczania podłoży wrażliwych na zawilgocenie: gazobetou, płyt gipsowokartonowych, gipsowo-włóknowych, włóknowo-cementowych i OSB, podłoży anhydrytowych, podłoży i tynków gipsowych, podłogowych zapraw wyrównujących. Powłoka uszczelniająca Ceresit CL 51 spełnia wymagania izolacji typu lekkiego.